Bestyrelsen

 

Kirsten Nørskov
Formand.
Medl. af koordinationsudv., deleg.forsaml., lokalred. af "Det sker", distr. af lokal blade til brevduer, influenzavaccination.
Tlf.: 22 47 71 96
kirbnoe@gmail.com

Frede Vittrup Christensen
Næstformand.
Medl. af koordinationsudv., suppl. til deleg.forsaml., PR./kontakt til pressen.
Tlf. 29 80 93 53 / 47 52 85 26,
fredev@vip.cybercity.dk.

Jørgen Jannerup
Bestyrelsesmedlem.
IT-kontaktperson og stedfortrædende Webmaster.
Tlf. 20 23 41 83
Jorge_jannerup@yahoo.dk

Lise Lotte Due
Bestyrelsesmedlem.
Kontaktperson Ældre-,social og sundhedspolitik, stedfortræder bisiddertjenesten.
Tlf.: 20 40 61 35
lilodue@outlook.dk

Gitte Svendsen
Bestyrelsesmedlem.
Kontaktperson Besøgsvennetjenesten, medlem af ad hoc-gruppe u/koordinationsudvalg, cykel-rickshaw og brevdue.
Tlf.: 47 52 99 36 / 22 24 99 36
broberg64@live.dk

Inge Askjær
Bestyrelsesmedlem.
Sekretær, Kontaktperson for vågetjeneste Frederikssund kommune. Brevdue
Tlf. 22 37 61 88,
ingeaskjaer@gmail.com

Elsebeth Jensen
Bestyrelsesmedlem.
Kontaktperson Søndagscafè, Mandagsholdet (Nordhøj)
Tlf.: 47 50 10 03 / 40 88 39 18
tulleknud@gmail.com

Benny Andersen
Suppleant til bestyrelsen.
Kasserer.
Tlf. 40 15 26 30
e-mail: dalbyhuse6@gmail.com

Inge Bay Jørgensen
Suppleant til bestyrelsen.
Redaktør af tillægget "Det Sker"
Tlf.: 30 12 84 37
inge-bay2011@live.dk