Olga Roed Legatet

olgabanner

olgaogmandwebOlga Roed bussen har sit navn efter Olga Kirstine Jensine Roed, født 1/10 1908 og død 29/9 1992. Olga Roed, som havde sin op­vækst i egnen om­kring Ferslev Mark, kom efter sin kon­firmation ud at tjene og blev som 17-årig ”headhunted” som tjenestepige på Grønkærgård i Røgerup. Da søn­nen på gården, Rasmus, efter sine for­æl­dres død i 1940 overtog gården, blev Olga hans hus­bestyrer­inde, og da går­den i 1949 nedbrændte, og Rasmus beslut­tede at trække sig tilbage som land­mand og byggede et hus på Nak­ke­­damsvej 95, flyttede Olga med ham. De blev aldrig gift, men da Rasmus døde i 1977, havde han testamenteret huset til Olga.

 Olga, som selv havde levet et nøjsomt liv og aldrig været på udflugter eller deltaget i selskabelig­hed, besluttede, at hendes penge efter hendes død skulle bruges til gavn for ældre i kommunen, så de kunne få nogle oplevelser. Hun testamenterede alt, hvad hun ejede til en fond, hvis ren­ter skal bru­ges inden for ældreområdet i Skibby kommune, og hvert år siden 1995 har Olga’s fond således på hendes fødselsdag den 1. oktober uddelt midler til gavn for ældre beboere i Skibby.

I år 2000 gjorde fonden det muligt for Sundheds­afde­lingen at erhverve en længe ønsket liftbus.

Det bør nævnes, at under­holdningen til Ældre Sa­gens 4 årlige søndags­café-arran­gemen­ter på Nordhøj (februar, april, september og november, hvortil alle Skibbys ældre er vel­kom­ne) sponseres af “Olga Roeds mindefond”. Også besøgsvennerne/værterne får financiel hjælp til deres årlige udflugt.

Desuden har fonden ind­købt to iPads til Ældre Sagens IT-café, som skal bruges til at hjælpe seniorene med at lære den nye infomations-tek­nologi at kende.

BBT/PR