Lokalbestyrelsen og KU’ beretning for 2015

Beretningen om lokalbestyrelsens og koordinationsudvalgets virksomhed i 2015.
Skibby, den 12. marts 2016

Vort lokale blad for Skibby-området – er en rigtig god kilde til at følge arbejdet i vor lokalbestyrelse.

For alle lidt mere nysgerrige er hjemmesiden (skibbyaeldresag.dk) det helt rigtige sted at besøge. Læs fx lige nu om Arbejdernes Landsbank, der åbner hos Menu, bustider, alle vore gode tilbud og meget mere.

Hvor egen hjemmeside er på den måde en direkte konkurrent til min orientering på årsmødet lige nu.

I alt har Ældre Sagen fire lokalbestyrelser i Frederikssund kommune – simpelthen én i hver af de gamle kommuner.
For at skabe et stærkere bindeled til kommunen, så har de fire lokalafdelinger sammensat et koordinationsudvalg.

I årets start havde vi meget svært ved at få etableret et godt samarbejde med kommunen, noget der heldigvis er fortid.

Vi har fx i KoU, sammen med Ældrerådet, haft et møde med Velfærdsudvalget om aflastningspladser og planer for plejeboligområdet.

Vi har fået gode aftaler om vågetjeneste og demensaflastning – er blevet bedt
om at finde frivillige som skole- eller spisevenner – alt sammen glædeligt.

Seneste eksempel på et godt samarbejde er, at vi også er blevet bedt om at udtale os til kommunens planer for en værdig ældrepleje.

Helt lokalt har vi også glæde af vort brede samarbejde med Nordhøj. Søndagscaféer, Mandagshold, besøgshunde, Duo-cykel og Rickshawcykel.

Sidstnævnte har vi købt sammen med Nordhøj. Tidligere har vi ikke kendt landsforeningens indviklede regnskabssystem godt nok til at turde kaste os ud i større økonomiske forpligtelser, men heldigvis kender kasseren systemet ud og ind – det har givet os overblik, tryghed og mod til nyt.

For os har lokalafdelingens ihærdige arbejde for at forbedre den skævt fordelte offentlige transport båret frugt. Vi har fået flere busafgange og Flextrafik, noget der afgjort er med til lokalt, at mindske både isolation og ensomhed.

Når vi derfor ser tilbage på 2015 er det med oplevelsen af, at vore handlinger både hver for sig, som lokalafdeling, som KoU og samlet i vor landsorganisation er årsag til mærkbare forbedringer for alle ældre.
Det skal også huskes, at Landsforeningen har et hovedsæde med ca. 100 højt kvalificerede medarbejdere, de støtter foreningens medlemmer, de udarbejder vigtige analyser til brug for foreningens ældrepolitik. Analyser, der er så højt respekterede, at både regering og Folketing lytter til vor forening.

Vi har i 2015 haft et folketingsvalg, hvor Ældre Sagen var med til, i den grad at sætte ældres sundhed og pleje på dagsordenen. Virkningen er, at alle kommuner nu skal udforme en værdighedspolitik.

2015 var også året, hvor Ældre Sagens konsekvensberegninger førte til, at vi fik genåbnet Finansloven– i 11.t og undgik en forringelse af boligydelse, der især ville ramme beboere i kommunalt anviste ældre- og plejeboliger. Op mod 200.000 ville miste flere tusinde kroner om året. Demensalliancen har også gavnet.

2015 har derfor igen været et år, hvor Ældre Sagen har ført an i kampen for, at vi i Danmark tager hensyn til alle såvel svage som stærke ældre.

Vi bliver hørt – også fordi vi er neutrale når det gælder partipolitik, etnicitet og religion. Det er alene det ældrepolitiske, vi kæmper for.

Og det gør vi så godt, at vi er nu over 750.000 medlemmer. Mere end hver anden dansker over 65 år og hver tredje over 50 år er medlem af Ældre Sagen.

Men intet kommer af sig selv, vi må huske, at det er medlemmerne, der er baggrunden for Ældre Sagens indflydelse, og det er medlemmerne, der skaber den nødvendige økonomi til foreningens arbejde.

For at vende tilbage til vort lokalområde, så er det en fordel, at vi sammen med vore mange medlemmer og frivillige hurtigt får viden om lokale forhold og derfor hurtigt kan reagere på bekymrende forhold.

Vore politikere i Frederikssund er blevet bedre til at inddrage os – og med tæt kontakt til både KoU, Ældrerådet, Brugerrådet og Pensionistforeningen kan vi dele viden og bliver bedre.

Jeg håber min beretning, sammen med vore blade og hjemmesiden og alle vore hold, rejser og andre aktiviteter -mere end antyder, at alle vi frivillige har hjertet på rette sted –

Lad os derfor som en gestus
ved afslutning af denne beretning vise vor glæde ved, at vi rejser os op – og giver vore frivillige, en velfortjent hånd.

Ole Kjerulff.