Tirsdag d. 3. oktober

Møde i lokalbestyrelsen, tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 9.15    
lokale 3, Ældrecentret, Nyvej 7 B Skibby

Bestyrelsens medlemmer:

Kirsten Nørskov (formand), Frede Vittrup Christensen (næstformand), Lise Lotte Due, Elsebeth Jensen, Gitte Svendsen, Jørgen Jannerup, Inge Askjær (sekretær).

Suppleanter: Hanne Østergaard Andersen, Benny Andersen (kasserer).

Afbud: Gitte Svendsen, Jørgen Jannerup.

 

                                                     Referat

 

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. september 2017
Godkendt

3. Meddelelser fra formand og næstformand
Kirsten orienterede:

– 11. oktober er der influenzavaccination på Nyvej, Lise Lotte, Frede og Elsebeth er tilstede.

– Skal til delegeret møde d. 29. og 30. november på Nyborg strand.

– Der er styregruppemøde vedrørende helhedsplan for Skibby på Fjordlandsskolen d. 9. oktober.

– Den 10. oktober møde med sundhedschef Malene Størup. Det er formændene for de 4 afdelinger i kommunen, der deltager.

– Der skal være servicebesøg hos kassereren d. 2. november fra Ældre Sagen i Nørregade.

– Krolfsæsonen er slut for i år.

– Hornuglerne kommer med et udspil angående betaling for brug af baner, som Ældre Sagen låner. Hornsherred krolfklub har andre baner.

 

 4. Økonomi
Benny er startet banko igen. 55 deltagere. Overskud på kr. 1875,-, men annonceprisen var på kr. 3800,-. Det var en fejl fra Hornsherred lokalavis, vi har derfor fået væsentligt nedslag i de næste annoncer for banko. 2 annoncer for kr. 1800,-.

Har modtaget anden del af tilskuddet fra Ældre Sagen.

Der har tidligere været ansøgt beløb fra Olga Roeds fond. Kirsten vil ansøge om kr. 3000,- til anskaffelse og vedligeholdelse af rickshawen.

Kassebeholdning pr. 3. oktober er kr. ca. 126.000,-.

Benny vil inkassere penge fra litteraturkredsen fredag d.6. oktober og på engelskholdet mandag d. 9. oktober.

 

5. Fremtidige rejser
Lene Lindedam deltog under punktet.

Lene foreslog en juletur på 2 dage til Tønder og Lubeck i december måned, pris kr. 1395,-. Vi besluttede at udsætte denne tur til 2018, da der er juleture med Tripture og Danske Seniorer i 2017.

Lene foreslog 2 arrangementer i 2018. F.eks en to dages blomstertur til Holland efter påske, og en krondyrssafari i Oksbøl med grillaften og sejltur på Kielerkanalen i september. Lene har fået tilbud fra Giba rejser også udover Panter rejser.

Lene arbejder videre med disse forslag.

Ældre Sagen i Jægerspris tilbydes fortsat at deltage i turene.

Datoer for ture i 2018 annonceres i næste blad, som udkommer i december måned.

6. Flytning af julefrokost til januar måned
Kirsten har endnu ikke fået tilbagemelding fra Produktionsskolen om afholdelse af julefrokost i januar måned der.

Forslag til dato for afholdelse er d. 2. eller 9. eller 16. januar 2018.

7. Ansøgning om støtte til kørsel til Cirkusrevyen 2018
Jytte Hedlund fremsender ansøgning om tilskud til Cirkusrevyen 2018 på kr. 2.000,-.

Der bevilges en underskudsgaranti på kr. 2.000,- til kørsel til Cirkusrevyen.

 

.8. Socialhumanitære, alle grene
Gitte har planlagt julefrokost for besøgsvenner, telefonstjernen og mandagsklub til d. 26. november.

Jytte Hedlund har fremsendt forslag til tripture for 2018, ser meget spændende ud. Disse kan ses på hjemmesiden.

Elsebeth spørger, om vi har en speciel konto til underholdning. Kommunen har en til dette, Elsebeth undersøger, om vi kan gøre brug af denne. Hvis ikke ansøges Olga Roeds Fond om tilskud.

Inge har sammen med vågetjenesten et spisearrangement med præst Mikkel Højholt i Ferslev til Allehelgensdag d. 2. november. Når 2 bliver til 1.

9. Referater fra møder, man har deltaget i siden sidst
Frede har deltaget i ”mumlemøde” Sund hørelse d.19. september på Nyvej. Der var 23 deltagere, og det var et meget konstruktivt og informativt møde med god dialog efterfølgende. Mange positive tilbagemeldinger efterfølgende.

Kirsten og Frede været til møde i Ældre Sagen i Nørregade. Der blev givet en orientering omkring finansloven, samt besparelse til hjemmeplejen og ønsket om indførelse af uvildig tilsyn på plejehjemmene, som tidligere.

Der er for nuværende 805.000 medlemmer på landsplan og 20.000 frivillige.

Lise Lotte været til politisk møde på Nyvej arrangeret af brugerrådet.

 Været til møde i Ældrerådet d. 2. oktober. Nyhedsbrevet er nu i orden. Kan ses på hjemmesiden.

10. Medlemsblad/hjemmeside/IT
Der er deadline for materiale til vores lokale medlemsblad d. 15. oktober. Materialet bedes sendt til Frede.

11.Eventuelt 
Ingen kommentarer.

12. Næste møde
Tirsdag d. 7. november 2017 kl. 9.15