Mandeholdet

”Mandeholdet”

Ældre sagen har fået lov til at låne Snedkerværkstedet på Skibbyhøj. Vi tilbyder derfor at starte et ”mandehold”, idet der i værkstedet er maskiner til at lave forskellige træarbejder.

Opstart: Mandag den 3. september kl. 09.30 – 12.00, 2018 til april 2019 med Elo Andersen som leder af holdet.

Holdet må ikke blive større end ca. 12 personer.

Deltagerne skal selv indkøbe de materialer, de skal bruge. Elo vil være behjælpelig med råd og vejledning vedrørende indkøbet, hvis det ønskes.

Ældre Sagens forsikring dækker ikke deltagerne i tilfælde af skader. Deltagerne må selv have en forsikring, hvis man ønsker denne dækning.

 

Betaling for deltagelse: kr. 75,- for hele sæsonen. Materialer for egen regning.
Nærmere oplysning og tilmelding til Elo Andersen på 20 14 02 81.