Bisidderordning

Bisidderordning

Du kan hos bisidder få hjælp og ledsagelse i forbindelse med læge, tandlæge, sygehus besøg m.m. hvis du vil have en med som kan støtte og “lytte med”

Aftaler kan skrives ned og videregives til hjemmepleje, sundhedscentre m.m. hvis det ønskes.

En bisidder har tavshedspligt.

Else Flensted
tlf. 47 52 84 45
e-mail: else-flensted@mail.dk